Coaching

Coaching is een heel algemeen woord voor begeleiden, support geven aan het in actie brengen of in actie komen op jou pad. Om de juiste coaching aan jou te kunnen bieden, ga ik bij het eerste gesprek kijken of je een hoofd, een hart of buik persoon bent.  Vervolgens zal ik je enige uitleg geven over mijn vorm van coachen en kan je kiezen of het jou aanspreekt. Voor de samenwerking is vertrouwen het belangrijkste ingrediënt . Ik dien vertrouwen te hebben dat jij kiest aan jezelf te werken, dat je inzet en daadkracht hebt en toont om oude patronen te verwerken, los te laten en werkelijk jezelf weer te willen zijn. Jij dient vertrouwen te hebben dat ik je daarbij kan begeleiden.

Als wij alle twee het vertrouwen hebben, dan gaan we aan het werk. Wat voor mij belangrijk is, is dat jij zelf kiest om een vervolg afspraak te maken. Dat je zelf iedere keer als je er voor kiest verder te gaan, eerst voelt of je met de vorm van coachen die ik je aanbied verder kan en wil. Een afspraak is per keer, geen vast traject dus. Als je zelf kiest voor een volgende stap, en je wil dat met mijn begeleiding doen, dan bel je opnieuw voor een afspraak.

Waarom doe ik dat: het is voor iedereen  belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat geldt zowel voor mij als voor jou. Ik wens iedereen bewust te maken dat je alleen jezelf kan helen, dat niemand jouw rugzak kan dragen of kan leeg maken. Ik spreek uit eigen ervaring! Als iemand het ‘voor mij wilde doen’ dan miste ik het bewust worden van wat er uit mijn rugzak was. Daardoor kwam het pakketje vanzelf terug in mijn rugzak. Die ervaring wil ik anderen besparen. Daarom kies ik ervoor om altijd vanuit gelijkwaardig zijn te handelen. Ieder is mijn broeder, mijn zuster. En ik heb het volste vertrouwen dat ieder krachtig is en de eigen rugzak kan legen, zichzelf kan helen. Voor mij is iemand pas een slachtoffer als degene daar zelf voor kiest het te zijn en/of te blijven.

Elk moment kan je opnieuw beginnen, een keuze maken vanuit je hart te leven. Kiezen om jezelf te zijn. Je eigen weg naar binnen toe en daar ontvouwen wie je echt bent, een krachtig en prachtig mens. Het is mij een eer daar jou begeleiding bij te kunnen en mogen zijn.

 

Coachingstrajecten:

  • EMPOWERMENT COACHING, waar ligt jouw kracht, waarheid, creatie. Inzicht krijgen bij verandering in je leven, werk, koers.
  • SPARRINGPARTNERindividuele begeleiding bij o.a. burn-out.
    De chaos van alle gedachten in je hoofd filteren, inzicht krijgen en rust hervinden,  in jezelf en het proces.

 

Ik wens ieder de Liefde toe om te mogen en durven zijn ‘die je bent’.

Vind je eigen waarde, je Rijk zijn, in jezelf terug.

Samen vinden we de juiste weg om je te herinneren wie je bent.
De juiste weg, die jou in staat stelt weer zelfvertrouwen te krijgen.
Die  je brengt bij je eigen innerlijke kracht en zelfverzekerd zijn.
Zodat je gelukkig bent met jezelf en JOUW leven durft te leven.